flag

Dil

  • STA4Cad Kursu

    Kursiyer Çalışmaları--STA4Cad Kursu

    STA4 programı, çok katlı betonarme yapıların 3 boyutlu analizini ve entegre olarak çizimlerini yapan entegre paket programdır. Yapının tümü için global stifnes matrisi bir defada kurulur ve bloklama tekniği ile deplasmanlar bulunur. Detay